גיוון, שוויון והכלה

ההתחייבות שלנו

חוסר המשאבים של בית המשפט לענייני משפחה של מדינת ניו יורק הוא תוצאה של גזענות ממוסדת. ב-Family Legal Care, אנו עובדים בשיתוף פעולה הדוק עם בתי המשפט ונבחרי הציבור שלנו כדי לטפל באי-שוויון המונעים גישה הוגנת לשירותים וטיפול. אנחנו גם נמצאים במסע של הערכה עצמית וגילוי כשאנחנו בוחנים את הפרקטיקות הפנימיות שלנו וחוקרים דרכים שבהן המערכות והפעולות שלנו יכולות להוות מנוף חזק יותר במלחמה בעוני ובקידום השוויון.