escape Click the X/Escape button at any time to leave familylegalcare.org immediately. You will be redirected to google.com.

שלילת זכויות הורה

מה פירוש הדבר שזכויותיי כהורה נשללו?

זכויות הורה הן זכויות המוקנות לך כהורה. כאשר זכויות ההורה שלך נשללות (טאר-מי-נא-טאד) פירושו של דבר שאתה לא יכול עוד לקבל החלטות לגבי ילדיך ובדרך כלל אינך יכול ליצור קשר או מגע עם ילדיך עד אשר הם יגיעו לגיל 18 .ליצור קשר פירושו לדבר או לראות. לעיתים, אם הילד שלך גר עם קרוב משפחה, הורה אומן או הורה מאמץ, אותו הורה יכול שיסכים לתת לך לתקשר עם ילדיך. כאשר ילדיך יגיעו לגיל 18 ,תוכל ליצור איתם קשר אם הם יסכימו לראות או לדבר איתך. אם הזכויות של שני ההורים נשללו, ניתן חוקית לאשר את אימוץ הילדים בלא אישור אותם הורים.

כיצד נשללות זכויותיו של הורה?

1 .שירותי הילדים של מדינת ניו יורק (בעבר, המינהל לשירותי ילדים או א.סי.אס. ה-א.סי.אס. בעבר נקרא בי.סי.דאבליו או סי.דאבליו.אי), או הסוכנות למשפחות אומנות הדואגת לילדך, הגישו עתירה (פה-טי-שהיין) בבית המשפט למשפחה ובה דרישה לשלול את זכויות ההורה שלך. עתירה היא בקשה. על העתירה לספק סיבה משפטית לשלילת הזכויות. הסיבה משפטית נקראת בסיס (דוגמאות יפורטו להלן).

2 .לאחר מכן יערך משפט הקרוי בירור עובדתי. במסגרת הדיון, ה-א.סי.אס. ינסה להוכיח כי קיים בסיס לשלילת זכויות ההורה. ה-א.סי.אס. יהיה חייב להראות כי נעשה ניסיון לאחד את המשפחה. איחוד פירושו לגרום לילדך לחזור לגור איתך. ההליך בו מראים לשופט כי היה ניסיון לאחד את המשפחה נקרא להראות מאמצים סבירים. (לקבלת מידע נוסף על מאמצים סבירים, ראה להלן.) בסיום הבירור העובדתי, השופט יחליט אם להורות של שלילת זכויות ההורה שלך או לא.

3 .לאחר בירור העובדתי, מתקיים דיון הוראתי (דיס-פו-זי-שהיין). בדיון השופט יחליט היכן יגורו הילדים. אם זכויות ההורה שלך נשללו, השופט יכול להחליט כי ילדיך יאומצו על ידי המשפחה האומנת או על ידי משהו אחר.

מהן הסיבות המשפטיות לשלילת זכויותיו של הורה?

חמש סיבות משפטיות עשויות להביא לשלילת זכויותיך כהורה. שתי הסיבות הנפוצות ביותר הן:

נטישה (א-באן-דון-מאנט): לא יצרת כל קשר עם ילדיך במהלך ששת החודשים שקדמו לעתירת הא.סי.אס או הסוכנות למשפחות אומנות בדרישה לשלול את זכויות ההורה שלך.

הזנחה קבועה: לא תכננת כל תוכנית הנוגעת לעתיד ילדיך ולא עבדת עם ה-א.סי.אס. או סוכנות המשפחות האומנות במשך למעלה משנה לאחר שילדייך הושמו בממסגרת משפחה אומנת.

שלוש הסיבות הנוספות הן: מחלה נפשית, פיגור שכלי, ואלימות קשה וממושכת.

אם הילדים שלי מושמים במשפחה אומנת, מתי תבקש הסוכנות למשפחות אומנות לשלול את זכויות ההורה שלי?

הסוכנות למשפחות אומנות יכולה להגיש עתירה ובה דרישה לשלילת זכויות ההורה שלך כאשר הילדים נמצאים בהשגחת משפחה אומנת במשך 15 מ-22 החודשים מאז השמת הילדים אצל משפחה אומנת. זהו החוק. הסוכנות יכולה לעתור בדרישה לשלילת זכויות ההורה שלך עוד קודם לכן אם הורשעת בפשע חמור נגד אחד מילדייך. הרשעה פירושה שבית משפט קבע כי ביצעת את הפשע. בנוסף, הסוכנות יכולה לעתור בדרישה לשלילת זכויות ההורה שלך אם בית המשפט קבע שזנחת את ילדיך. במקרה כזה, הזנחה פירושה שלא יצרת קשר עם ילדיך במשך ששת החודשים שקדמו להגשתה העתירה.

האם קיימות סיבות אשר יגרמו ל-א.סי.אס. לא להגיש עתירה לשלילת זכויות ההורה שלי?

כן. קיימות שלוש סיבות לכך:

כאשר ילדיך מטופלים על ידי קרוב משפחה.

כאשר קיימת סיבה טובה לפיה טובת הילד מחייבת שזכויות ההורה שלך לא ישללו.

כאשר ה-א.סי.אס. לא עשתה מאמצים סבירים לאחד את המשפחה. מאמצים סבירים פירושם לפעול יחד איתך ולספק לך את השירותים וההפניות הנחוצים לך על מנת להחזיר את הילדים לביתך.

האם ימונה לי עורך דין?

כן. יש לך זכות לייצוג בחינם של עורך דין מטעם בית המשפט בדיון בשאלת שלילת זכויות ההורה שלך אם בית המשפט סבור כי אינך יכול להרשות לעצמך לשכור את שירותיו של עורך דין.

האם אני יכול להימנע ממשפט ולשמר את זכויותיי כהורה?

כן. אתה ועורך הדין שלך יכולים לפנות ל-א.סי.אס או לסוכנות המשפחות האומנות ולהגיע איתם להסכמה בדבר פסק דין מושהה (סאס-פאן-דאט ג’אג’-מאנט). פסק דין מושהה פירושו כי אתה מודה בפני בית המשפט כי עשית מה שהסוכנות טוענת כי עשית (לדוגמא, הזנחת את ילדיך באופן קבוע). אם תסכים להודאה כאמור, הסוכנות תשתף איתך פעולה לקביעת תוכנית אשר תביא להחזרת ילדיך אל ביתך בתוך שנה. אולם, אם לא תמלא אחר תנאי התוכנית, יתכן וילדיך לא יוחזרו אלייך.

אם הפקדתי את הילדים באופן וולונטרי בשירות משפחה אומנת, האם זכויותיי כהורה ישללו?

כן. הדבר יכול לקרות אם ה-א.סי.אס או סוכנות המשפחות האומנות יקבעו כי מאז שילדיך הושמו במשפחה אומנת לא פעלת ליצירת תוכנית ריאלית להחזרת ילדיך.

על מנת להוכיח זאת, ה-א.סי.אס יהיו חייבים להראות כי הם ניסו לסייע לך לאחד את משפחתך. אם בידך עותקים של המסמכים שקיבלת מהסוכנות ושל כל התכתובות לך איתם, מסמכים אלו יוכלו לסייע לך להראות מה הסוכנות עשתה או לא עשתה על מנת לסייע לך לאחד את משפחתך.

מה אם זכויות ההורה שלי כבר נשללו?

אתה זכאי לערער על הצו. צו הינו החלטה של השופט. ערעור הוא הליך בו אתה מבקש שהצו יזכה לעיון נוסף על ידי ערכאה גבוהה יותר. בבית משפט למשפחה, ערעורים חייבים להתקבל בתוך 30 יום מהיום בו ניתן הצו. לקבלת מידע נוסף, ראה עלון ליפט “כיצד לערער על צו בית המשפט למשפחה?”

מה אם אני נמצא בבית סוהר או בבית מעצר?

אם אתה נמצא בבית סוהר או בבית כלא, חשוב כי שתשמור על כמה שיותר מגע עם ילדיך. שמירת עותקים ממכתבים ששלחת לילדיך ורשימות מדויקות של שיחות עם וביקורים של ילדיך יסייעו לך להראות כי לא נטשת או זנחת את ילדיך. לקיחת חלק בתוכניות במסגרת שהותך בבית הסוהר או בית הכלא יכולות לסייע לך להראות כי אתה מתכנן תוכניות כיצד לדאוג לרווחת ילדיך לכשתשתחרר.

דע כי גם אם אתה בכלא או בבית מעצר, עומדת לך הזכות לבקר את ילדיך. ה-א.סי.אס אן סוכנות המשפחות האומנות הדואגים לילדייך חייבים להביא את ילדייך לבקר אותך בכלא או בבית המעצר. רישום מדויק של ביקורים אלה יסייעו לך להראות כי לא נטשת או זנחת את ילדייך.

האם אני יכול לוותר על זכויות ההורה שלי באופן וולונטרי?

זכויות ההורה שלך יכולות להסתיים באופן וולונטרי (וואו-לון-טארי) אם ילדייך מצויים בהשגחת משפחה אומנת ואתה מסכים עם בית המשפט כי טובת הילדים מחייבת כי הם יועמדו לאימוץ. הדבר נקרא הסכם ויתור (סו-ראן-דר אג-רי-מאנט). בשום נסיבות אחרות לא תוכל לוותר באופן וולונטרי על זכויות ההורה שלך.

האם אני יכול להציב תנאים בנוגע למה שיקרה לילדי אם זכויות ההורה שלי ישללו?

אם משהו רוצה לאמץ את ילדייך ואתה מסכים לך, אתה יכול לחתום על מסמכים המעידים על הסכמתך לשלילת זכויות ההורה שלך על מנת לאפשר להליך האימוץ לקרות. אתה יכול להעמיד כתנאי שאתה או קרוב משפחה אחר יורשו לבקר את הילדים לאחר האימוץ. אתה יכול עוד להעמיד כתנאי שרק אתה מסוים, לדוגמא קרוב משפחה, יוכל לאמץ את הילד. הדבר נקרא הסכם ויתור מותנה (קון-דיש-יונאל). השופט , ה-א.סי.אס או סוכנות המשפחות האומנות חייבים להסכים לתנאים שהצבת בהסכם בטרם גיבושו הסופי של ההסכם.

אין במסמך זה לשמש תחליף להיוועצות עם עורך דין. ארגון ליפט ממליץ לכל היחידים המעורבים בהליכים בפני מערכת בתי המשפט למשפחה או בתי המשפט הפלילי להיוועץ בעורך דין.

* הופק בתמיכת קרן דוד ברג.

Get updates from Family Legal Care