escape Click the X/Escape button at any time to leave familylegalcare.org immediately. You will be redirected to google.com.

התעללות והזנחת ילדים

מדריך זה מסביר מה קורה אם אתה עומד לדין בגין התעללות בילדיך או הזנחתם. העמדה לדין פירושה להיות מואשם בפשיעה. התעללות בילדיך פירושה לגרום להם סבל או כאב. הזנחת ילדיך פירושה לא לטפל בהם כראוי.

?מדוע ישנם נגדי שני תיקים

כאשר הממשלה סבורה שאתה מתעלל או מזניח את ילדיך, היא יכולה לפתוח נגדך שני תיקים. תיק אחד הוא בבית משפט פלילי.התיק השני הוא בבית משפט למשפחה. לפעמים תיקי בית המשפט הפלילי מתקיימים בבית המשפט העליון

?מה קובע בית המשפט הפלילי

בתיק פלילי, אתה נעצר ומואשם בביצוע פשע כנגד ילדיך. משרד התובע המחוזי (DA) מנהל את כל התיקים הפליליים עבור הממשלה. משרד ה-DA הוא זה שמאשים אותך בביצוע הפשע כנגד ילדיך. בית המשפט הפלילי יקבע שני דברים:

• האם עברת על החוק

• אם עברת על חוק כלשהו, מה יהיה העונש שלך

?מהי עלות הליך שינוי השם בבית המשפט למשפחה

תיק בבית המשפט למשפחה נקרא הליך להגנת הילד. הסוכנות המעלה את האשמות נגדך נקראת

הסוכנות לשירותי ילדים (ACS – Administration for Children’s Services). בית המשפט למשפחה

יקבע:

• האם התעללת או הזנחת את ילדיך

• האם ילדיך ימשיכו לגור איתך

• לאן ילכו ילדיך אם הם לא יכולים להמשיך לגור איתך

?האם אקבל עורך דין לשני התיקים

כן. יש לך זכות לעורך דין אשר ימונה עבורך על ידי בית המשפט אם השופט חושב שאינך יכול לשלם לעורך דין בעצמך. יהיה לך עורך דין אחד בבית המשפט הפלילי ועורך דין אחר בבית המשפט למשפחה.

?האם ה-DA וה-ACS מדברים זה עם זה

הם יכולים לדבר אחד עם השני, אך לא תמיד עושים זאת. מאוד חשוב לזכור שהם לא תמיד

מדברים זה עם זה.

• כל מה שתאמר בבית המשפט הפלילי או בבית המשפט למשפחה יוקלט או יירשם.

• ה-DA יכול לגלות מה שאמרת בבית המשפט למשפחה.

• ה-ACS יכול לגלות מה שאמרת בבית המשפט הפלילי.

• ה-DA וה-ACS יכולים להציג בבית משפט אחד מה שאמרת בבית המשפט האחר אם יש שוני בין שתי הגרסאות. זה נקרא פקפוק באמינות עד ויכול להטיל ספק על האמינות שלך. הם יכולים לעשות זאת רק אם הדברים שאמרת נאמרו לפרוטוקול (כלומר, נאמרו והוקלטו או נרשמו).

• פקפוק באמינות עד יכול להשפיע על ההחלטה של השופט או חבר המושבעים.

?מה קורה אם הורשעתי בבית המשפט הפלילי בזמן שהתיק שלי בבית המשפט למשפחה עדיין פתוח

הרשעה פירושה שבית המשפט מצא כי ביצעת פשע. אם הורשעת בבית המשפט הפלילי, אתה יכול לבקש מהשופט בבית המשפט למשפחה לקבל החלטה על בסיס מה שאמרת בבית המשפט הפלילי. אם תעשה זאת, לא תצטרך להודות בבית המשפט למשפחה שביצעת עבירת התעללות או הזנחה. אבל לא תוכל להציג את הצד שלך של הסיפור. כדאי לדבר עם עורך הדין שלך בבית המשפט למשפחה כדי להחליט אם זהו צעד נכון עבורך. ישנן סיבות מדוע לא כדאי לך לעשות זאת. אפילו אם אתה לא תעשה זאת, ה-ACSגם יכול לבקש משופט בית המשפט למשפחה לקבל החלטה על בסיס מה שקרה בבית המשפט הפלילי. בקשה זו נקראת בקשה לקבלת פסק דין.

?האם אוכל לראות את ילדיי במהלך התיקים

אולי. אם ילדיך נלקחו, יש לך את הזכות לבקש מבית המשפט למשפחה להתיר לך לראות אותם.

שופט בית המשפט למשפחה יחליט אם לאפשר זאת בהתאם לטובת הילד.

?אם יש נגדי צו הגנה, האם אוכל לראות את ילדיי

אולי. ייתכן ולא תוכל לראות את ילדיך, אפילו לא באישור השופט בבית המשפט למשפחה. צו הגנה (OP – order of protection)

הוא מסמך משופט שמטיל הגבלות על מגע בין אנשים. הצו יכול לאסור על מגע בינך ובין אדם אחר, כולל בינך ובין ילדיך. אם יש לך צו מבית המשפט הפלילי, ייתכן שלא תוכל לראות את ילדיך. תוכל לראות ולבקר את ילדיך רק אם הצו מבית המשפט הפלילי מרשה זאת. אם הצו מרשה זאת, הוא יאמר “כפוף להוראות בית המשפט למשפחה”. זאת אומרת שמותר לך לפעול על פי האישורים והכללים של בית המשפט למשפחה מבלי להפר את צו ההגנה. להפר פירושו לא לפעול על פי הכללים. לפרטים נוספים אנא פנה לעלון Family Legal Care “צווי הגנה”.

?מה יקרה לילדיי אם אני נשלח לבית סוהר

תלוי. כל משפחה היא שונה. אם הורה אחר יכול\ה לקחת את הילדים אז הוא\היא לרוב יקבל\תקבל אפוטרופסות על הילד. לקבל אפוטרופסות פירושו להיות אחראי על אדם אחר. אם אין הורה אשר יכול לקחת את הילדים, ה-ACS ינסה לשלוח אותם לקרוב משפחה אחר. יש לך את הזכות להגיד ל- ACS עם איזה קרוב משפחה הייתך רוצה שהילדים יגורו. קרוב המשפחה יכול לקבל אפוטרופסות או להיות הורה מאמץ בעל קרבת דם. אם אין קרוב משפחה אשר יכול לקחת את הילדים, הם יימסרו לאנשים שהם לא קרובי משפחה (כלומר הם יושמו במשפחה אומנת).

לפני שה-ACS יישלח את הילדים לבית כלשהו (אפילו ביתו של קרוב משפחה), ה-ACS יבדוק:

• את הבית (מקום המגורים)

• מי עוד מתגורר בבית

• אם למישהו בבית יש תיק אצל ה-ACS

?אם אני במעצר או בבית סוהר, אני יכול לראות את ילדיי

כן, אלא אם כן זכויותך כהורה נשללו, אם יש צו הגנה אשר אינו מאפשר לך לבקר אותם, או אם בית המשפט קבע במפורש, בצו,שאינך רשאי לבקר אותם. לרוב הורים במעצר או מאסר זכאים לראות

את ילדיהם לפחות פעם בחודש. ה-ACS, או הסוכנות שמטפלת בתיק שלך, חייבת לארגן את הביקורים, אפילו אם אתה נמצא בצפון המדינה (upstate).

?אם אני במעצר או בבית סוהר, האם אני יכול להשתתף בהליכי בית המשפט למשפחה

כן. אתה זכאי להיות נוכח בשימוע שלך בבית המשפט למשפחה. בית המשפט למשפחה ייתן לך צו הבאה. זהו מסמך שאומר שחייבים להביא אותך מבית המעצר או בית הסוהר ולהציג אותך בפני בית המשפט. עורך הדין שלך, או העובד הסוציאלי המטפל בתיק שלך, יכול לעזור לך להשיג את צו ההבאה. אם אין לך עורך דין, אתה יכול לכתוב מכתב לשופט בית המשפט למשפחה או לפקיד בית המשפט, ולבקש את הצו.

?אם אני במעצר או בבית סוהר, האם אני יכול להשתתף בפגישות הנוגעות לטיפול שילדיי מקבלים

כן. כאשר ילדיך נמצאים אצל משפחה אומנת, ה-ACS מנסה למצוא להם בית מאמץ. כל שישה חודשים, ה-ACS מקיים פגישה בנושא זה. פגישות אלה נקראות סקירות תוכנית שירות ( – SPR Service Plan Review). אתה יכול לבקש להשתתף באופן טלפוני. לא תצטרך לשלם עבור השיחה; אתה יכול להתקשר גוביינא (collect call). המספר הוא 212-619-1309. זהו המספר של יחידת זכויות הורים וילדים, של ה-ACS.

?האם אפשר לשלול ממני זכויות הורה כאשר אני במעצר או בית סוהר

כן. כאשר אתה במעצר או מאסר, אתה חייב לשמור על קשר עם ילדיך וגם עם הסוכנות האחראית על שירות המשפחה האומנת עבורם. אם לא תעשה זאת, ה-ACS או הסוכנות האחראית על ילדיך יכולים להגיש עתירה (petition – פה-טי-שאן) בבית המשפט למשפחה, ולבקש מהשופט לשלול את זכויותיך. עתירה היא בקשה כתובה לבית המשפט.

למעשה, אם ילדיך נמצאים אצל משפחה אומנת במשך 15 מתוך 22 החודשים האחרונים, ה-ACS או הסוכנות האחראית חייבים להגיש עתירה כזו. העתירה חייבת לציין סיבה חוקית עבור שלילת זכויותיך. שתי הסיבות החוקיות השכיחות ביותר הן:

נטישה: כלומר, שבששת החודשים טרם הגשת העתירה, לא יצרת כל קשר עם ילדיך או עם הסוכנות האחראית עליהם.

הזנחה קבועה: כלומר שבמשך שנה אחרי שילדיך נמסרו למשפחה אומנת, לא פעלת עם הסוכנות לתכנן את שובם חזרה לביתך.

?מה יקרה לילדיי אם זכויותיי כהורה תשללנה

כויות הורה הן זכויותיך מעצם היותך הורה לילדיך. כאשר זכויות אלה נשללות, זאת אומרת שאתה לא יכול לקבל החלטות לגבי ילדיך ואתה לא יכול לבוא במגע איתם עד שהם מגיעים לגיל 18. לבוא במגע פירושו לדבר או לראות. אם זה קורה, כנראה שילדיך ישארו עם האנשים שמטפלים בהם )למשל עם משפחה אומנת(. אותם אנשים יוכלו, אם ירצו, לאמץ את הילדים. לפרטים נוספים,אנא פנה לעלון Family Legal Care, “שלילת זכויות הורה”.

?מה אני יכול לעשות כדי למנוע את שלילת זכויותיי

אם אתה מועבר למקום מעצר או בית סוהר חדש, דווח לסוכנות המשפחה האומנת באופן מיידי. הקפד לשמור על מגע עם עורך הדין שלך. שמור עותקים של המכתבים שאתה שולח לילדיך. הכן ושמור רשומה של כל השיחות והביקורים שלך עם הילדים. אלה יעזרו לך להוכיח שלא נטשת או הזנחת אותם. סיום תוכניות לימוד או הכשרה המוצעות בבית המעצר או בית הסוהר גם יוכל לעזור לך להראות שאתה מנסה להתכונן לחיים עם ילדיך לאחר שחרורך.

?האם יכולים לשלול את זכויותיי רק בגלל שהורשעתי

כן. ה-ACS חייב להגיש עתירה לשלול את זכויות ההורה שלך אם הורשעת בביצוע פשעים מסויימים

וילדך היה הקורבן. פשעים אלו כוללים רצח, הריגה, תקיפה, ותקיפה בנסיבות מחמירות. אם יש לך ילדים אחרים שלא היו הקורבן של פשעים אלו, ה-ACS יכול להגיש עתירה לשלול את

זכויותיך גם לגביהם.

?אם לא הורשעתי, האם ההאשמות של התעללות או הזנחה תשארנה בתיק שלי

מחלקת השירותים הסוציאליים (DSS – Department of Social Services) תשמור אצלה תיק עם הפרטים על כל האשמה של הזנחה או התעללות עד עשר שנים לאחר שהילד הצעיר ביותר המוזכר בדו”ח נהיה בן 18 – כלומר עד שמלאו לילד זה 28 שנים.תיק זה יישמר אפילו אם ההאשמות של התעללות או הזנחה אינן מבוססות. אינן מבוססות, פירושו שה-ACS לא מצא סיבה מספקת לפתוח בהליך להגנת הילד. לאף אחד אין רשות לראות תיק זה למעט מחלקת ה-DSS עצמה והמשטרה.

אפילו אם נמצאת לא אשם, העובדה שנעצרת )אם נעצרת( והפשע בו הואשמת יישארו בתיק הפלילי שלך אלא אם הוא נסגר ונחתם.

?איפה אוכל לקבל עזרה

• אם אתה זקוק לעזרה בהבאת ילדיך אל או מבית המעצר או בית הסוהר בו אתה שוהה, פנה אל נציג LIFT. שים לב: קו הטלפון החם של LIFT – ה- LIFT Family Law Information Hotline – מקבל שיחות גוביינא מאסירים. מספר הטלפון הוא: 212-343-1122.

• להגיש תלונה כנגד ה-ACS או סוכנות משפחה אומנת, התקשר ל- 212-676-9421. • להגיש תלונה כנגד עורך הדין שלך, אם המשרד שלו במנהטן או בברונקס, התקשר ל- – 212-401-0800.

• להגיש תלונה כנגד עורך הדין שלך, אם המשרד שלו בקווינס, סטטן איילנד או בברוקלין, התקשר ל- 718-923-6300.

• למידע נוסף ותמיכה, התקשר לפרוייקט התארגנות טובת הילד CWOP-Child Welfare Organizing Project– במספר טלפון 212-348-3000.

מסמך זה לא נועד להחליף התייעצות עם עורך דין. LIFT ממליצה לכל אדם המעורב בהליך בפני מערכת בתי המשפט הפלילי או בתי המשפט למשפחה להתייעץ עם עורך די

* הופק בתמיכת קרן דוד ברג.

Get updates from Family Legal Care