escape Click the X/Escape button at any time to leave familylegalcare.org immediately. You will be redirected to google.com.

דער גט פראצעס

כיצד אני פותח תיק בבית משפט למשפחה?

ראשית עלייך להגיש עתירה. עתירה הינה בקשה המוגשת לשופט אשר מבקשת ממנו להחליט בעניין מסוים. האדם הפותח את התיק נקרא העותר. האדם בצידו האחר של ההליך נקרא המשיב. העותר והמשיב נקראים הצדדים.

אילו תיקים נשמעים בבית המשפט למשפחה?

התעללות והזנחת ילדים
אימוץ
תמיכה כספית בילד
משמורת
אפוטרופסות
עבירות נוער
צווי הגנה
אבהות – קביעת אבהות
אנשים הזקוקים להשגחה (חסרי ישע)
מזונות בן/בת זוג
זכויות ביקור
השמה מרצון של ילד במסגרת משפחה אומנת

מתי עלי להגיע לבית משפט?

ככל שתגיע לבית המשפט יותר מוקדם כך יהיה טוב יותר, הואיל ויהיה עלייך לחכות זמן רב על מנת לסיים את כל הנדרש. נסה להגיע לבית המשפט עד השעה 00:8 בבוקר. סביר להניח כי תאלץ להמתין בתור ארוך על מנת לעבור את בדיקת גלאי המתכת.

היכן ממוקם בית המשפט?

בית המשפט למשפחה בברונקס ממוקם בשדירת שרידן 900 ,בפינת רחוב 161 .

לאן עלי לגשת בהגיעי לבית המשפט?

המשפט למשפחה במנהטן (הממוקם ברח’ לפייט, בין הרחובות פרנקלין ולאונרד) חדר 1 בקומה הראשונה. זהו חדר העתירות לאכיפת סיוע כספי לילד. כל אדם החי בעיר ניו-יורק ואשר ילדיו נזקקים לסיוע ציבורי מגיע לשם. אתה תוכל לדעת אם הילדים בתיק מקבלים סיוע ציבורי אם כותרת התיק נראית כך:

העיר ניו-יורק [שם האם] נגד [שם האב]

לפתוח תיק סיוע כספי לילד עבור ילדים הגרים בברונקס אבל אשר אינם נתמכי סעד, עלייך לפנות
ליחידה לגביית תמיכה בקומה הראשונה.

על מנת לקבל צו הגנה, עלייך לפנות לחדר עתירות 70-7 בקומה השביעית. צו הגנה הינו מסמך מהשופט הקובע כללים בנוגע לקשר או מגע בין אנשים. אתה יכול לעתור לקבלת צו הגנה כאשר אתה מאמין כי בן משפחה או ההורה של ילדך עלול לפגוע בו. עתירה לצו הגנה קרוי עתירה בעניין פגיעה במשפחה. השופט יראה אותך ביום בו תגיש את הבקשה לצו הגנה. השופט עשוי להעניק לך צו הגנה זמני. צו ההגנה הזמני יישאר בתוקף עד הדיון הבא בבית המשפט. לקבלת מידע נוסף, ראה עלון ליפט “צווי הגנה”.

אם ברצונך בעזרה בעת הגשת הבקשה לצו הגנה, פנה לנציג ארגון אופק בטוח בחדר 38-6E בקומה השישית.

על מנת למסור ילד באופן וולונטרי לידי דירות הרווחה לצורך מסירתו להשמה במשפחה אומנת, פנה לשירות לילד בעיר ניו-יורק (אשר בעבר נקרא המנהל לשירות הילד) הממוקם ברח’ גרנד קונקורס 2501 ,קומה רביעית. באופן וולונטרי משמעו בהסכמה.

על מנת להגיש עתירה של חסר ישע כנגד ילד אשר גילו פחות מ-18 ,עלייך לגשת לרח’ 161 מס’ 248 . לקבלת מידע נוסף, ראה עלון ליפט “הליך חסרי ישע”.

לפתיחת כל תיק אחר, פנה לחדר עתירות, 70-7 בקומה השביעית, ואמור לפקיד איזו עתירה אתה מבקש להגיש

מה קורה אחרי כן?

1 .הפקיד ייתן לך טופס למלא ולהחזיר אליו. הבא איתך עט על מנת שתוכל למלא את הטופס.

2 .לאחר מסירת הטופס המלא לפקיד, אתה תמתין עד אשר שמך ייקרא. הבא איתך משהו לקרוא הואיל וזמן ההמתנה עשוי להיות ארוך.

3 .הפקיד ידפיס את העתירה שלך.

4 .אתה עשוי לראות שופט באותו היום. אם לא, יימסרו לך מסמכים למסור (לתת) למשיב ומועד בו יהיה עלייך לחזור לבית המשפט. תאריך זה נקרא מועד חזרה.

5 .לפני שאתה עוזב את בית המשפט, וודא כי בידך כל המסמכים אשר אתה צריך למסור למשיב, הצהרת מסירה, והנחיות כיצד עלייך לבצע את המסירה. ראה עלון ליפט “מסירת כתבי בית דין” למידע על הדרך בה עלייך למסור מסמכים אלו ומה עלייך לעשות עם הצהרת המסירה.

כאשר אני חוזר לבית המשפט, מה עלי להביא עימי?

הבא עותק מהעתירה ועותק נוטריוני של הצהרת המסירה. בנוסף, הבא עימך כל מסמך אחר בעל חשיבות בנוגע לתיקך, לדוגמא, תעודות לידה, צווי בית משפט ישנים, תמונות, דו”חות משטרה, קבלות, הצהרות חשבונות בנק ומסמכי בית ספר.

השתדל שלא להביא את ילדך לבית המשפט. בבית המשפט קיים מרכז לילדים, אולם מותר לך להשאיר את ילדך שם רק כאשר אתה בתוך אולם בית המשפט. אם הדבר אפשרי, השאר את ילדך בבית עם שמרטף. המרכז לילדים ממוקם בקומה השביעית. המרכז לילדים מופעל על ידי ארגון הקרוי אופק בטוח.

האם אני רשאי להביא עימי עורך דין?

כן. אם אין באפשרותך לשכור את שירותיו של עורך דין, יהא באפשרותך להביא את בית המשפט למנות עורך דין שייצג אותך בחינם. בדרך כלל בית המשפט לא ימנה עורך דין בתיקי סיוע כספי לילד.

כאשר אני חוזר לבית משפט, לאן עלי לפנות?

עלייך לפנות לאזור. האזור הינו אולם בית המשפט. לכל שופט אולם משלו. מספר האולם מצוין על גבי המסמכים אותם קיבלת ביום בו הדיון בתיק החל. קצין של בית המשפט יעמוד ליד האולם של השופט שלך. לעיתים הקצין יימצא בתוך האולם. אל תכנס אל האולם – המתן עד אשר הקצין יצא החוצה. לעיתים הקצין יצא החוצה ויאמר לכל הנוכחים בחדר הקבלה “להירשם עבור מספר אולם”. אם זה קורה, וטרם נרשמת, עלייך לעמוד בתור. כאשר תגיע לראש התור, אמור לקצין כי אתה כאן וכי אתה מוכן. הליך זה נקרא “רישום“. אם הקצין לא קורא לאנשים להירשם, אתה יכול לגשת לקצין. המתן מחוץ לאולם בחדר ההמתנה עד אשר התיק שלך ייקרא.

אם אינך יודע לאן לגשת, שאל קצין בית המשפט או את נציג ארגון ליפט באולם הכניסה של בית המשפט. אם שכחת את המסמכים הנוגעים לתיק שלך, פנה למזכירות בית המשפט – חדר 17-8B בקומה השמינית – לקבלת עותק מתיקך.

מה אם אינני יכול להופיע בבית המשפט ביום הדיון?

לפני מועד הדיון עלייך להביא מכתב המסביר מדוע לא תוכל להתייצב בבית המשפט במועד שנקבע. את . U לאחר מועד U ביום הדיוןהמכתב עלייך להביא לפקיד בחדר 10-8 בקומה השמינית. השופט ייקרא את המכתב הדיון יהיה עלייך לבדוק את תיק בית המשפט או לפנות לבית המשפט ולבדוק מה קרה. אם אינך יכול להביא מכתב, פנה טלפונית לבית המשפט ושאל כיצד אתה יכול להביא לידיעת השופט את העובדה כי לא תוכל להתייצב במועד שנקבע לדיון.

אם לא תופיע לדיון במועד שנקבע, ובית המשפט לא יהיה מודע לסיבה בגינה לא התייצבת, השופט עלול לקבל החלטה בכל מקרה. אם אתה המבקש בתיק ולא התייצבת לדיון, השופט עלול לסגור את התיק.

מה קורה כאשר התיק שלי נקרא?

כאשר התיק שלך נקרא, אתה תתייצב בפני השופט. עלייך להיות מוכן להסביר את טענתך באופן פשוט וברור. על מנת לעזור לך לזכור את מה שאתה רוצה להגיד, רשום את עיקרי הדברים בטרם הגיעך לבית המשפט. נסה לקצר בדברייך. התייחס בדברייך רק לנושא בו מתמקד הדיון. שופטים רוצים שתהייה תמציתי ותגיע ישר לנקודה הרלוונטית. שופט שומע בממוצע כ-80 תיקים ביום. דע כי השופט עשוי להתפרץ לדברייך בשאלה או הערה.

ככל שתוכל לספק לבית המשפט יותר ראיות התומכות בטענותייך, מצבך יהיה טוב יותר. ראיות הן המידע המובא בפני בית המשפט על מנת להוכיח את הטענות בתיק. אם יש לך עדים (אנשים אשר יכולים לתמוך בטענותייך), הבא אותם איתך לדיון. השופט עשוי לתת להם לדבר. קח בחשבון כי הליך זה אינו משפט. אם השופט לא נתן לעדים שלך לדבר, הם יוכלו להעיד (לדבר) במשפט עצמו, אם אכן יתקיים משפט. לפעמים אתה צריך לגשת לבית משפט מספר פעמים עד אשר מתקיים משפט.

אל תתפלא אם השופט לא יקבל החלטה במקום. רוב התיקים בבית המשפט למשפחה לוקחים זמן רב עד אשר הדיון בעניינם מסתיים.

מה קורה כאשר הדיון בתיק מסתיים?

השופט עשוי להוציא צו. צו הינו החלטה שיפוטית. הכן מספר עותקים מהצו ושמור אותם במקום בטוח. אם הצו אשר ניתן בעניינך הוא צו הגנה, ממומלץ לך לשמור עותק מצו זה עלייך בכל עת.

מה יקרה אם לא אמלא אחר צו בית המשפט?

אתה מחויב לציית לצו בית המשפט. בטרם עזיבתך את בית המשפט, וודא כי אתה מבין בדיוק מה מצופה ממך על מנת שתוכל למלא אחר תנאי הצו. למלא אחר ממשמעו לעשות מה שהצו מורה. אתה עלול להיות מואשם בביזיון בית המשפט – אפילו להיעצר – על הפרה של צו השופט. להפר משמע לא לעמוד בכללים.

עד מתי הצו יהיה בתוקף?

אם הצו הינו צו סופי, הצו יישאר בתוקף עד אשר תיק חדש יובא בפני בית המשפט אשר משנה את הצו או עד אשר אירוע או תאריך מסוים יתרחשו ויביאו את הצו לסיום. אם הצו הינו צו זמני, הצו יישאר בתוקף במשך פרק הזמן הנקוב בו – בדרך כלל עד מועד הדיון הבא.

מה אם אינני מסכים עם החלטת השופט?

אם אינך מסכים עם החלטת השופט, אתה רשאי לערער. ערעור הוא הליך בו אתה מבקש מערכאה גבוהה יותר לעיין (להסתכל) בתיק שלך. לקבלת מידע נוסף על ערעור על החלטת בית משפט, ראה עלון ליפט “כיצד לערער על צו בית משפט למשפחה”.

אין במסמך זה לשמש תחליף להיוועצות עם עורך דין. ארגון ליפט ממליץ לכל היחידים המעורבים בהליכים בפני מערכת בתי המשפט למשפחה או בתי המשפט הפלילי להיוועץ בעורך דין.

Get updates from Family Legal Care